Ir nodibināta Latvijas Baskāju skriešanas biedrība

Ar dokumentu iesniegšanu 29. martā Uzņēmumu Reģistrā un apstiprinājuma saņemšanu 4. aprīlī ir oficiāli piereģistrēta un darbu sāk Latvijas Baskāju skriešanas biedrība.

Biedrības mērķi ir popularizēt baskāju dzīvesveidu Latvijā, informēt sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu, kas saistīts ar dabisku sportošanu, veicināt veselīga dzīvesveida īstenošanu plašākā sabiedrībā un kopīgiem spēkiem paplašināt baskāju skriešanas kustību. Lai ikviens, kas vēlas, varētu iegūt informāciju par baskāju skriešanas priekšrocībām, lai minimālie apavi būtu pieejamāki arī Latvijas iedzīvotajiem un lai būtu mazāk skrējēju, kas gribot negribot spiesti sadzīvot ar sāpēm kājās.

Visi, kas vēlas iesaistīties, kas saredz savu iespējamo devumu biedrības mērķu sasniegšanai vai ir gatavi atbalstīt, aicināti iesaistīties, reģistrējoties šeit.

Latvijas Baskāju skriešanas biedrība

Pulcējam dabīgās skriešanas piekritējus visā Latvijā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *