Par biedrību

Latvijas Baskāju skriešanas biedrība apvieno līdzīgi domājošos, kas pieder pie vismaz kādas no šīm grupām: 1) skrien basām kājām; 2) vēlas skriet basām kājām; 3) dzīvo basām kājām; 4) vēlas dzīvot basām kājām; 5) jūtas sirdī bass.

Ja arī tevi interesē baskāju skriešana vai dzīves veids, pievienojies.